Podujatia

Každý rok organizujeme úspešný reumatologický seminár,
ktorého sa zúčastňujú mnohí kolegovia zo Slovenska, ale aj zahraničia.

Nižšie vám dávame príležitosť pozrieť si záznam z jednotlivých prednášok
z X. Novoročného reumatologického seminára,
ktorý sa konal začiatkom roka 2020 v Košiciach.

Seminár sa konal pod záštitou
doc. MUDr. Želmíry Macejovej, PhD., MPH, mim. prof.
z I. IK LF UPJŠ Košice za spoluúčasti spoločnosti MSD.POZRITE SI PREDNÁŠKY:MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Management extraartikulárnych manifestácií u pacientov s aktívnou RA liečených antiTNF
MUDr. Terézia Rosenbergerová
Problémy v komunikácii vo vzťahu lekár – pacient
MUDr. Natália Rybárová
Syndróm suchého oka a možnosti liečby
MUDr. František Dabóczi
Postihnutie oka pri reumatických zápalových ochoreniach
MUDr. Karim Benhatchi, PhD.
Hyperurikémia a dna
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
Iniciatíva “choosing wisely” - ako je to v reumatológii?
MUDr. Róbert Magyar, PhD., MPH
Rizikové faktory reumatoidnej artritídy
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
Amyloidosis associated with rheumatic diseases
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Diferenciálna diagnostika hyperkalcémie
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.,
Prof. MUDr.Ivan Rybár, PhD.
Diskusia o úskaliach pôrodu u pacientiek
s reumatickými chorobami
Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.
Účinnosť a bezpečnosť golimumabu v liečbe aktívnej reumatoidnej artritídy, výsledky štúdie GO-AFTER
MUDr. Martin Žlnay, PhD.
Kardiovaskulárne riziko u pacientov s reumatickým ochorením – update bezpečnostných upozornení na základe aktuálnych bezpečnostných metaanalýz
MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
8-ročné skúsenosti s golimumabom – kazuistiky
SK-NON-00168
Dátum vypracovania: marec 2020