PodujatiaKaždý rok je našou snahou prinášať vysoko odborné témy, ktoré obohatia každého účastníka seminára. Aj pre blížiaci sa reumatologický online seminár sa nám podarilo pripraviť kvalitný odborný obsah, ktorý určite využijete vo vašej praxi.Tešíme sa na Vašu účasť v rámci online vysielania seminára
21. – 22. januára 2021. S prvou prednáškou začíname o 16.30 hod.


XI. Novoročný reumatologický seminár organizuje
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.
z I. internej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice za spoluúčasti farmaceutickej spoločnosti
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
CHCEM SA REGISTROVAŤ


Archív prednášok
z minulých ročníkov

Pozrite si odborné videoprednášky z jubilejného
X. Novoročného reumatologického seminára


SK-NON-00371
Dátum vypracovania: január 2021