Enteropatické artritídy

Gastroenterológia 16.11.2020 MUDr. Juraj Semančík

Medzi extraintestinálne manifestácie zápalových črevných ochorení zaraďujeme sakroileitídu, spodylitídu, periférnu artritídu, daktylitídu ...

Čítať viac

Manažment pacienta s akútnou ťažkou ulceróznou kolitídou

Gastroenterológia 22.10.2020 MUDr. Peter Lietava

Akútna ťažká ulcerózna kolitída (ASUC), tiež nazývaná ako fulminantná ...

Čítať viac

Extraintestinálne prejavy IBD

Gastroenterológia 22.09.2020 MUDr. Mária Zakuciová

Novšie štúdie ukazujú, že výskyt mimočrevných manifestácii pri nešpecfických zápalových ochorení čriev (IBD) bol v minulosti podceňovaný ...

Čítať viac

Sklerotizujúca cholangitída a nešpecifické črevné zápaly u detí

Gastroenterológia 13.02.2020 MUDr. Iveta Čierna, PhD

Sklerotizujúca cholangitída je chronické, progresívne cholestatické zápalové ochorenie, ktoré postihuje intra a/alebo extrahepatálne žlčovody, vedie k fibróze žlčových ciest a pečene. ...

Čítať viac

Azatioprín v liečbe Crohnovej choroby, klasický a nový prístup

Gastroenterológia 29.05.2019 MUDr. Jozef Tóth

Crohnovu chorobu (CCH) spolu s ulceróznou kolitídou zaraďujeme medzi chronické nešpecifické zápalové choroby čreva. ...

Čítať viac

Fekálna mikrobiálna transplantácia

Gastroenterológia 29.05.2019 MUDr. Igor Šturdík, prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,

Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) je liečebnou metódou, pri ktorej sa prenesie črevná mikroflóra chorému jedincovi od zdravého darcu a tým sa obnoví normálne mikrobiálne zloženie čreva. V súčasnosti vzrastá záujem o ...

Čítať viac

Prechod detského pacienta s IBD ku gastroenterológovi pre dospelých

Gastroenterológia 01.02.2019 MUDr. Iveta Valachová

Nešpecifické zápalové ochorenia čreva /IBD/ sú heterogénnou skupinou chronických ochorení s narastajúcou prevalenciou v detskej aj dospelej populácii ...

Čítať viac

Kombinovaná terapia imunomodulátorom a antiTNFa liečivom má signifikantný vplyv na minerálnu kostnú denzitu u IBD pacientov

Gastroenterológia 01.02.2019 Anna Krajčovičová

Nešpecifické zápalové ochorenia čreva (Inflammatory bowel diseases, IBD) sú chronické imunopatologické ochorenia s dvoma ...

Čítať viac