Edukačná platforma MSD

Edukačná platforma MSD

MSD sa zameriava na poskytovanie vysoko odborných vzdelávacích materiálov pre zdravotníckych pracovníkov.

V tomto duchu sme vytvorili platformu, na ktorej sa budú organizovať rôzne vzdelávacie kurzy a webináre. Platforma bude zároveň slúžiť ako zdroj pre odborné videá a ďalšie medicínske materiály, ktoré vám budú k dispozícii na prehliadanie z pohodlia vášho domova alebo kancelárie.

Všetky materiály a prednášky sú dôkladne pripravované v spolupráci so skúsenými garantmi z rôznych krajín.

Navštíviť Edukačnú platformu MSD
MSD MANUAL
Professional Version

Stránky MSD Manual sú komplexným zdrojom medicínskych informácií pokrývajúcich tisícky tém vo všetkých oblastiach medicíny. Poskytujeme ich ako bezplatnú službu zdravotníckym pracovníkom a odbornej verejnosti.

Navštíviť MSD Manuals
MSD Manual Professional Version